Pietro Lorenzetti

Pietro Lorenzetti (iok 1280 nî - 1348 nî) sī Italia oē-ka, sio̍k Siena phài, ū siū i-ê chêng-poē Giotto ê éng-hióng.

Boé-āu ê Boán-chhan, Pietro Lorenzetti chok-phín.

I-ê sió-tī Ambrogio Lorenzetti mā sī oē-ka.

Chham-khóSiu-kái

  • Sister Wendy Beckett, Patricia Wright (1994). Sister Wendy's Story of Painting. London: Dorling Kindersley Limited. ISBN 0-7513-0133-7.