chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi
: 1275 nî | 1276 nî | 1277 nî | 1278 nî | 1279 nî | 1280 nî | 1281 nî | 1282 nî | 1283 nî | 1284 nî | 1285 nî
1280 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 1280 nî
MCCLXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1824 nî
Tō-kàu-le̍k 3977 nî
Hoê-le̍k 679~680
Hông-kì 1940 nî
Tân-kì 3613 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5040~5041
Se-chōng-le̍k im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
kàu
iông thih lêng (lcags pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1335 – 1336
- Shaka Samvat 1202 – 1203
Iran le̍k 658 – 659
Runic le̍k 1530
Assyria le̍k 6030 nî
Ethiopia le̍k 1274~1275

1280 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1280 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái