Kàu-hông Nicolaus 3-sè

Nicolaus 3-sè (?  – 1280 nî 8 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-188 jīm kàu-hông; tī 1277 nî kàu 1280 nî chāi-ūi.

Nicolaus 3-sè
Kàu-hông Nicolaus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 21-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Martinus 4-sè