Kàu-hông Innocentius 4-sè

Innocentius 4-sè (?  – 1254 nî 12 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-180 jīm kàu-hông; tī 1243 nî kàu 1254 nî chāi-ūi.

Innocentius 4-sè
Kàu-hông Innocentius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Caelestinus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Alexander 4-sè