Kàu-hông Ioannes 21-sè

Ioannes 21-sè (?  – 1277 nî 5 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-187 jīm kàu-hông; tī 1276 nî kàu 1277 nî chāi-ūi.

Ioannes 21-sè
Kàu-hông Ioannes 21-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hadrianus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Nicolaus 3-sè