Hadrianus 5-sè (?  – 1276 nî 8 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-186 jīm kàu-hông; tī 1276 nî kàu 1276 nî chāi-ūi.

Hadrianus 5-sè
Kàu-hông Hadrianus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 21-sè