Kàu-hông Innocentius 5-sè

Innocentius 5-sè (?  – 1276 nî 6 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-185 jīm kàu-hông; tī 1276 nî kàu 1276 nî chāi-ūi.

Innocentius 5-sè
Kàu-hông Innocentius 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hadrianus 5-sè