Kàu-hông Martinus 4-sè

Martinus 4-sè (?  – 1285 nî 3 goe̍h 28 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-189 jīm kàu-hông; tī 1281 nî kàu 1285 nî chāi-ūi.

Martinus 4-sè
Kàu-hông Martinus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Nicolaus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Honorius 4-sè