Kàu-hông Honorius 4-sè

Honorius 4-sè (?  – 1287 nî 4 goe̍h 3 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-190 jīm kàu-hông; tī 1285 nî kàu 1287 nî chāi-ūi.

Honorius 4-sè
Kàu-hông Honorius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Martinus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Nicolaus 4-sè