Kàu-hông Urbanus 4-sè

Urbanus 4-sè (?  – 1264 nî 10 goe̍h 2 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-182 jīm kàu-hông; tī 1261 nî kàu 1264 nî chāi-ūi.

Urbanus 4-sè
Kàu-hông Urbanus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Alexander 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 4-sè