Polog Thóng-kè-khu (Полошки регион) sī Macedonia ê chi̍t ê thóng-kè-khu.

Polog Thóng-kè-khu
Полошки регион
—  Thóng-kè-khu  —
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Macedonia
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2,417 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 319,532 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 132.2/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Macedonia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.