Rajasthan

Ìn-tō͘ sai-pak-pō͘ ê pang

RajasthanÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Jaipur, 1948 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 6390 bān ê jîn-kháu.

Rajasthan ê ūi-tì.