Reol (Ji̍t-gí: れおる, Hùn-lēng-sek: Reoru, 1993 nî 11 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì ), sī tī 2012 nî tī Niconico iáⁿ-phìⁿ bāng-chām hoat-pō͘ koa-khek iáⁿ-phìⁿ--ê Ji̍t-pún liû-hêng im-ga̍k chhòng-chok koa-chhiú.

Reol

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái