Clinton Richard Dawkins (1941 nî 3 goe̍h 26 —) sī Liân-ha̍p Ông-kok ê tōng-bu̍t-hêng-ûi-ha̍k-ka (ethologist), ián-hoà seng-bu̍t-ha̍k-ka kiam thong-sio̍k kho-ha̍k chok-ka. 1976 nî chhut-pán ê Kò͘-kí ê Ûi-thoân-chú (The Selfish Gene) sī Dawkins chin chá-kî, chin tiōng-iàu, koh chin chhut-miâ ê chok-phín.

Richard Dawkins teh ián-káng (2006).

Tì-chok siu-kái

(Richard dawkins to̍k-chū siá-chok)