Rif Chiàn-cheng sī 1920 nî chì 1927 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Se-pan-gâ, Hoat-kok kap Rif Kiōng-hô-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Rif téng só͘-chāi.

Rif Chiàn-cheng
Sî-kan1920 nî - 1927 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.