RogalandNô͘-ui ê chi̍t ê kūn (fylke).

Rogaland
—  Kūn  —
Rogaland ê kî-á
Kî-á
Rogaland ê hui-kì
Hui-kì
Rogaland tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Rogaland tī Nô͘-ui ê hoān-ûi ê uī-tì
Rogaland tī Nô͘-ui ê hoān-ûi
Kok-ka  Nô͘-ui
Siú-hú Stavanger
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 9,376.63 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 452,159 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 48.2/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Nô͘-ui tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.