Rostov Chiu (Lō͘-se-a-gí: Ростовская область) sī Lō͘-se-a ê chi̍t ê liân-pang chú-thé chiu (область).

Rostov Chiu
—  Chiu  —
Ростовская область

Rostov Chiu ê kî-á
Kî-á
Rostov Chiu ê hui-kì
Hui-kì
Rostov Chiu ê uī-tì
Rostov Chiu ê uī-tì
Kok-ka  Lō͘-se-a
Liân-pang koán-khu Lâm-pō͘
Keng-chè tē-khu Pak Caucasus
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 101,800 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 4,202,320 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 41.3/km2
Bāng-chām www.donland.ru

Hêng-chèng-khu Siu-kái

Rostov Chiu tī chèng-tī kap keng-chè siōng, pī oe̍h-hun tī Lâm-pō͘ Liân-pang Koán-khu kap Pak Caucasus Keng-chè Tē-khu ê hoān-ûi lāi.