Sái (屎) sī ùi tōng-bu̍t ê kong-bûn pàng chhut-lâi ê hòe-khì-bu̍t.

Tōa-chhiūⁿ ê sái

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Feces

Khì Wiktionary chhâ
feces chit ê sû.