Sèng-pia̍t jīn-tông

Sèng-pia̍t jīn-tông (Eng-gí: gender identity) sī kò-jîn tùi ka-tī sèng-pia̍t ê kám-kak. Tōa pō͘-hūn siā-hōe chú-liû ê sèng-pia̍t hun-iá ki-pún siōng hun cha-po͘ kap cha-bó͘.

Siong-koanSiu-kái