Sé-saⁿ-ki (洗衫機), iā hō-chò sé-i-ki (洗衣機), sī chi̍t-chióng the̍h-lâi thōa saⁿ kap sé mô͘-kin téng-téng pháng-chit-phín ê ki-khì.

1950 nî-tāi ê sé-saⁿ-ki.