Sî-kan ho̍k-cha̍p-sèng

Sî-kan ho̍k-cha̍p-sèng (eng. time complexity) sī tiān-náu kho-ha̍k só͘ kóng chi̍t-ê Turing ki-hâi chiàu su-ji̍p (input) ê tn̂g-tō͘ só͘ su-iàu ê chhù-lí sî-kan.[1]

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Michael Sipser (2013). Introduction to the Theory of Computation (Tē-3 pán.). Cengage Learning. ISBN 978-1-133-18779-0.