Turing ki-hâi (eng. Turing machine) sī chi̍t-ê khong-sióng ê tiān-náu ki-hâi, sī chi̍t khoán sò͘-ha̍k thiu-siōng. Pún koan-liām tāi-seng sī Alan Turing hoat-piáu tī 1936 nî--ê.

Turing ki-hâi sī chi̍t-ê chū-tōng-ki (automaton), hâm chi̍t chōa ti̍t-sûn-sek (linear, tan-it sòaⁿ-lō͘ ê ì-sù), tn̂g-tō͘ thang sī bû-hān ê thé-puh (tape), koah ji̍p chē hūn kheh-á lāi, hō͘ tha̍k-chiam bí chi̍t tōaⁿ sî-kan tha̍k chi̍t-ê kheh-á.

Chham-chiàu siu-kái

  • "Turing machine". A Dictionary of Computer Science (tē-7 pán.). Oxford University Press. 2016. ISBN 978-0-19-100288-5.