Alan Mathison Turing (IPA: /ˈtjʊərɪŋ/, 1912 nî 6 goe̍h 231954 nî 6 goe̍h 7) sī Liân-ha̍p Ông-kok ê sò͘-ha̍k-ka, lô-chek-ha̍k-ka kiam àm-bé-ha̍k-ka (kriptografisto), tn̂g-kî tiàm tī Cambridge Tāi-ha̍k Kok-ông Ha̍k-īⁿ tha̍k-chheh chò gián-kiù. Turing sī tiān-náu kho-ha̍k ê khai-ki-chó͘.