Sòaⁿ-téng kap sòaⁿ-ē

Tī tiān-náu ki-su̍t kap tiān-sìn tang-tiong, sòaⁿ-téng (Eng-gí: online) sī kóng ū sio-chiap ê chêng-hêng, nā sòaⁿ-ē (offline) sī kóng bô sio-chiap ê chêng-hêng. Kin-sè che phó͘-thong sī leh kóng Internet ê liân-chiap, chóng-sī mā thang piáu-sī kî-tha kok khoán ki-koan kap ūn-choán tan-ūi kap bó͘ chi̍t-ê khah-tōa hē-thóng ê sio-chiap.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái