Só-kut (La-teng-gí: Clavicula) sī tōng-bu̍t sin-khu téng ê kut-thâu; sī chhī-leng-lūi, chiáu-lūi, pâ-thiông-lūi ê keng-toà ê chi̍t pō͘-hūn.

Só-kut kap keng-kah-kut.