Sôya Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k

Sôya Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k (宗谷総合振興局 sôya-sôgôsinkôkyoku) sī Ji̍t-pún Hokkaidô ê hêng-chèng-khu tan-ūi, sī iân-sio̍k 2010 nî chìn-chêng ê Sôya Chi-thiaⁿ (宗谷支庁).

Hoān-ūi

Sôya Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k koán-lāi jîn-kháu ū 71,423; koaⁿ-thiaⁿ siat tī Wakkanai-chhī.