STS-100Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 2001 nî 4 goe̍h 19 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 2001 nî 5 goe̍h 1 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-100
Lanzamiento sts-100.jpg
STS-100 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2001-016A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 4 sî 36 hun 54 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 186
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Kent Rominger, Jeffrey Ashby, Chris Hadfield, John L. Phillips, Scott E. Parazynski, Umberto Guidoni, Yury Lonchakov
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2001 nî 4 goe̍h 19 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 2001 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 331 km
Apoapsis 375 km

STS-100 patch.svg
STS-100 jīm-bū ê kì-chiong
STS-100 crew.jpg
STS-100 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-102 STS-104

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Kent Rominger, Jeffrey Ashby, Chris Hadfield, John L. Phillips, Scott E. Parazynski, Umberto Guidoni, Yury Lonchakov.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-100Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.