STS-4Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1982 nî 6 goe̍h 27 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1982 nî 7 goe̍h 4 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-4
STS-4 launch.jpg
STS-4 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1982-065A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 7 ji̍t 1 sî 9 hun 31 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 113
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 2
Sêng-oân Ken Mattingly, Henry Hartsfield
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1982 nî 6 goe̍h 27 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1982 nî 7 goe̍h 4 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 295 km
Apoapsis 302 km

STS-4 patch.svg
STS-4 jīm-bū ê kì-chiong
Sts-4-crew.jpg
STS-4 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-3 STS-5

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Ken Mattingly, Henry Hartsfield.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-4Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.