STS-42Bí-kok NASA Discovery thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1992 nî 1 goe̍h 22 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1992 nî 1 goe̍h 30 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-42

STS-42 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1992-002A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 8 ji̍t 1 sî 14 hun 44 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 129
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Discovery
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Ronald J. Grabe, Stephen S. Oswald, Norman Thagard, William F. Readdy, David C. Hilmers, Roberta Bondar, Ulf Merbold
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1992 nî 1 goe̍h 22 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1992 nî 1 goe̍h 30 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 291 km
Apoapsis 307 km


STS-42 jīm-bū ê kì-chiong

STS-42 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-44 STS-45

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Ronald J. Grabe, Stephen S. Oswald, Norman Thagard, William F. Readdy, David C. Hilmers, Roberta Bondar, Ulf Merbold.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-42Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.