STS-51-LBí-kok NASA Challenger thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1986 nî 1 goe̍h 28 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat.

STS-51-L

STS-51-L jīm-bū ê sêng-oân
Chhau-chok-chiá NASA
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 1 hun 13 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 0
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Challenger
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Dick Scobee, Michael J. Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Christa McAuliffe
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1986 nî 1 goe̍h 28 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 285 km
Apoapsis 295 km


STS-51-L jīm-bū ê kì-chiong


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-61-C STS-26

STS-51-L sī NASA tē 25 pái ê thài-khong-so hui-hêng, mā sī Challenger ê tē 10 pái jīm-bū. Hoat-siā liáu-āu 73 bió-cheng thài-khong-so tio̍h sit-sū, chō-sêng 7-miâ ê thài-khong-jîn choân-pō͘ sí-bông.

Sêng-goân siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Dick Scobee, Michael J. Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Christa McAuliffe.

Liân-kiat siu-kái

  STS-51-LWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.