STS-55Bí-kok NASA Columbia thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1993 nî 4 goe̍h 26 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1993 nî 5 goe̍h 6 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-55

STS-55 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1993-027A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 9 ji̍t 23 sî 39 hun 59 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 160
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Columbia
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Steven R. Nagel, Terence T. Henricks, Jerry L. Ross, Charles J. Precourt, Bernard A. Harris, Jr., Ulrich Walter, Hans Schlegel
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1993 nî 4 goe̍h 26 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1993 nî 5 goe̍h 6 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 304 km
Apoapsis 312 km


STS-55 jīm-bū ê kì-chiong

STS-55 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-56 STS-57

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Steven R. Nagel, Terence T. Henricks, Jerry L. Ross, Charles J. Precourt, Bernard A. Harris, Jr., Ulrich Walter, Hans Schlegel.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-55Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.