STS-67Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1995 nî 3 goe̍h 2 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1995 nî 4 goe̍h 18 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-67

STS-67 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1995-007A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 16 ji̍t 15 sî 8 hun 48 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 262
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Stephen S. Oswald, William G. Gregory, John M. Grunsfeld, Wendy B. Lawrence, Tamara E. Jernigan, Samuel T. Durrance, Ronald A. Parise
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1995 nî 3 goe̍h 2 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1995 nî 4 goe̍h 18 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 305 km
Apoapsis 305 km


STS-67 jīm-bū ê kì-chiong

STS-67 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-63 STS-71

Sêng-goân

siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Stephen S. Oswald, William G. Gregory, John M. Grunsfeld, Wendy B. Lawrence, Tamara E. Jernigan, Samuel T. Durrance, Ronald A. Parise.

Liân-kiat

siu-kái

  STS-67Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.