Sai Jawa Séng

(Tùi Sai Jawa choán--lâi)

Sai Jawa (Jawa Barat) sī Ìn-nî Jawa Tó téng-bīn ê 1-ê séng, siú-hú tī Bandung.

Sai Jawa
—  Séng  —
Jawa Barat
Sai Jawa ê ìn-á
Ìn-á
Sai Jawa ê uī-tì
Kok-ka  Ìn-nî
siú-hú Bandung
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 35,377.76 km2
Jîn-kháu (2018)
 - Lóng-chóng 48,683,861 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1,376.1/km2