Sarawak (砂拉越) ia̍h Sa-lô-o̍at (沙勞越), Sa-lā-o̍at (沙撈越), sī Má-lâi-se-a tang-pō͘ (Borneo) ê chi̍t-ê chiu, siú-húKuching, jîn-kháu ū 207 bān, thó͘-tē bīn-chek 124,450 km².

Sarawak ê ūi-tì.

Chu-liāu lâi-gôan siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sarawak