Se-iûⁿ-kiàm

Se-iûⁿ-kiàm (Eng-gí: fencing "hoén-sèng"), sī chi̍t khoán kiàm-su̍t oa̍h-tāng, mā sī kīn-tāi piau-chún-hòa ê chi̍t chióng ūn-tōng hāng-bo̍k, tit hun-sò͘ ê hong-sek sī gia̍h thûi-á-khoán ê kiàm tuh chiūiⁿ tùi-chhiú sin-ku.