Sek-gâ-hun[1], ia̍h thang hō-chò kńg-hun (Eng-gí: cigar) sī chi̍t khoán hun, sī kńg chò-hóe ê chi̍t chhok hang-taⁿ hoat-kàⁿ ê ta-bá-koh, ū chin chē bô-kâng ê chhùn-chhioh.

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "色牙煙". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.