Seni Khu

(Tùi Seni-khu choán--lâi)

Seni-khu (Chōng-gí: གསེར་རྙེད་ཆུས།, Hàn-gí: 色尼區) sī Tiong-kok Se-chōng Chū-tī-khu Nagqu Tē-khu ê chi̍t ê chhī-hat-khu.