Shipston-on-StourLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Sai Midlands Tōa-khu Warwickshire Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Shipston-on-Stour
Shipston-on-Stour
—  Bîn-chèng kàu-khu  —

Shipston-on-Stour is located in Warwickshire
Shipston-on-Stour
Shipston-on-Stour
Shipston-on-Stour tī Warwickshire ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Sai Midlands
Kūn Warwickshire
Bāng-chām http://www.shipstononline.org/


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Shipston-on-Stour

Pang-bô͘:Warwickshire ê bîn-chèng kàu-khu