Siâ-kàu (邪教), chiàu-jī ê ì-sù sī "siâ-tō ê chong-kàu". Chi̍t phài thoân-thé ia̍h sìn-gióng sī-m̄-sī sǹg "siâ-kàu", thang sī kò-jîn chú-koan jīn-tēng--ê, siā-hōe phó͘-phiàn jīn-ûi--ê, he̍k-chiá sī kok-ka ia̍h chong-kàu thóng-tī-chiá koat-tēng--ê, ēng chit jī ê bo̍k-te̍k, tiāⁿ-iiāⁿ sī khoân-le̍k-chiá beh tân-ap bó͘ chi̍t phài chong-kàu.

Siong-koanSiu-kái