Siōng-go̍k-kut (Latin-gí: Maxilla) sī thâu-koà-kut ê chi̍t tùi kut, sio̍k kî-tiong ê gân-bīn-kut pō͘-hun. Siōng-go̍k-kut sī gán-o pian-khng ê chi̍t pō͘-hūn, mā sī phīⁿ-khiuⁿ ê chêng piah, chhùi-khiuⁿ ê téng piah.

10: siōng-go̍k-kut