Siù-i-ha̍k

(Tùi Siū-i-ha̍k choán--lâi)

Siù-i-ha̍k sī choân-bûn tī-liâu tōng-bu̍t, iû-kî poê-phoāⁿ tōng-bu̍t (thióng-bu̍t), sán-gia̍p tōng-bu̍t (ka-thiok), he̍k-chiá iá-seng tōng-bu̍t ê i-ha̍k.