Sian-chìn-kok (先進國; developed country) sī keng-chè kap siā-hōe hoat-tián chúi-chún khah koân, jîn-bîn seng-oa̍h chúi-chún khah koân ê kok-ka. Sian-chìn-kok it-poaⁿ lóng sī ko-tō͘ kang-gia̍p-hoà ê kok-ka.

Sek jú chhim, jú sian-chìn