Sin-chio̍h-khì sî-tāi

Sin-chio̍h-khì sî-tāi (新石器時代) sī chio̍h-khì sî-tāi ê chòe-āu chi̍t ê kai-tōaⁿ. Chit-ê sî-tāi chio̍h-khì ēng môa ê ûi-chú.

Sin-chio̍h-khì sî-tāi kiat-sok liáu-āu, jîn-lūi khai-sí chìn-ji̍p chheⁿ-tâng-khì sî-tāi.

Siong-koan

siu-kái