Shinkai Makoto (新海 誠; しんかい まこと; 1973/2/9~), Bân-lâm-gí tha̍k-tsheh-im Sin-hái Sîng, pún-miâ Nītsu Makoto (新津 誠; にいつ まこと). Shinkai Makoto sī Ji̍t-pún bàng-gà tsok-ka kiam tiān-iánn tō-ián. Tiong-iong Tāi-ha̍k (中央大學) bûn-ha̍k-pōo kok-bûn-ha̍k pit-gia̍p. Tsit-má tuà tī Tang-kiaⁿ. I tī 2002 nî kong-khai ka-kī to̍k-li̍p tsè-tsō--ê bàng-gà té-phìnn Hoshi no Koe (ほしのこえ) liáu-āu, khai-sí siū tio̍h kuan-tsù.

Shinkai Makoto

Tsok-phín

siu-kái

Bàng-gà tiān-iánn

siu-kái