Afghanistan Chiàn-cheng (1979 nî – 1989 nî)

So͘-liân Afghanistan Chiàn-cheng tī 1979 nî 12 goe̍h khai-sí, kè-sio̍k kàu 1989 nî 2 goe̍h. Chiàn-cheng chú-iàu sī Mujahideen cho͘-chit tùi-khòng So͘-liân kiam Afghanistan Bîn-chú Kiōng-hô-kok. Che sī Léng-chiàn sî-tāi ē-té chi̍t kái chú-iàu ê chhiong-tu̍t.