Songhai Tè-kok

Songhai Tè-kok
'
Flag of None.svg Coats of arms of None.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Songhai Tè-kok ê só͘-chāi
Songhai Tè-kok ê só͘-chāi.
Tē-ūi Empire
Siú-to͘ Gao[1]
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Empire
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi (Cowry shells, and gold coins)
SONGHAI empire map.PNG

Songhai Tè-kok, sī Sai-hui kó͘-kok, 15 sè-kí tio̍h 16 sè-kí siōng sēng, sī Sat-hek-le̍k tē-khu choè-āu chi̍t-ê o͘-hō͘ thó͘-tù ê toā tè-kok.

7 sè-kí ê sî-chūn Songhai-lâng tī tan-tiō kiàn-li̍p sió ông-kok, liáu-āu chhiân-tio̍h Ka-ò, chêng-āu sîn-sio̍k Ghana Tè-kok kap Mali Tè-kok, chiām-chiām kui sio̍k I-su-lân-kàu. 15 sè-kí liáu hō͘-kî, Sonni Ali to̍h sī-ūi liáu-āu iân Nî-ji̍t-hô tāi-le̍k khok-tiong, chiàm-niá Mali Tè-kok ê tiong-sim siâⁿ-chhī Têng-pa-khek-tô͘, chèng-sek kiàn-li̍p Songhai Tè-kok. Songhai siōng-sēng sî-kî ê léng-thó͘ sai kàu tāi-se-iûⁿ, tong kàu hô-sat-lâng khu-he̍k, pak kàu Mô͘-lo̍k-ko lâm-kéng.

Sonni Ali sí liáu-āu kok-ka hām-ji̍p lāi-loān, 1549-nî teng-ūi ê Askia bat-chi̍t-thō͘ tiông-chìn tè-kok, nā i tī 1582-nî óng-seng liáu-āu, tè-ūi kè-sêng būn-tê lēng tè-kok koh hām-ji̍p chi̍t-pái lāi-loān. 1590-nî, Mô͘-lo̍k-ko phài-khián sì-chheng-lâng ê kun-tūi ji̍p-chhim, 1591-nî 3-goe̍h kek-pāi ūi-sò͘ iok sì-bān lāng nā bú-khì tì-cham ê Songhai-kun, chiàm-niá Ka-ò, Têng-pa-khek-tô͘ tán pak, Songhai Tè-kok sòaⁿ-liáu-liáu.

  1. Bethwell A. Ogot, Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century, (UNESCO Publishing, 2000), 303.