Sony Tu-sek Hōe-siā (Ji̍t-gí: ソニー株式会社) sī Ji̍t-pún ê khoà-kok kong-si, chóng-pō͘ tī Tang-kiaⁿ, sī sè-kài chhoā-thâu ê tiān-chú sán-phín chè-chō-chiá chi it.

Sony ê pún-siā