Sorati Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k

Sorati Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k (空知総合振興局 sorati-sôgôsinkôkyoku) sī Ji̍t-pún Hokkaidô ê hêng-chèng-khu tan-ūi, sī iân-sio̍k 2010 nî chìn-chêng ê Sorati Chi-thiaⁿ (空知支庁).

Hoān-ūi

Sorati Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k koán-lāi jîn-kháu ū 338,485; koaⁿ-thiaⁿ siat tī Iwamizawa-chhī.