Steve Jones (seng-bu̍t-ha̍k-ka)

Steve Jones (1944 nî 3 goe̍h 24 —) sī London Tāi-ha̍k Ha̍k-iⁿ (University College London) Galton Si̍t-giām-sek (Galton Laboratory) ê ûi-thoân-ha̍k kàu-siū, chú-thé sī leh gián-kiù lō͘-lê. Jones bûn-pit khoe-hâi, siá koè chin chē thong-sio̍k seng-bu̍t-ha̍k, te̍k-piat sī ián-hoà hong-bīn, ê chheh. 2000 nî chhut-pán ê Ki-in ê Gí-gián (The Language of the Genes) bat the̍h tio̍h Aventis Chióng. Jones mā chham-ú chú-chhî tiān-sī chiat-bo̍k, chhui-sak kho-ha̍k.

Steve Jones