Su-pò͘-chuh Thiaⁿ

Su-pò͘-chuh Thiaⁿ (Ji̍t-gí: スポーツ庁) sī Ji̍t-pún chèng-hú Bûn-pō͘ Kho-ha̍k Séng ê gōa-kio̍k (外局; chhù-lí choan-bûn sū-bū ê ki-koan), 2015 nî 10 goe̍h 1 ji̍t siat-tì. Pún ki-koan choan-bûn tī su-pò͘-chuh ê chìn-heng kap kî-tha koan-liân chèng-chhek ê si-hêng.